sticker.fan
WhatsAppக்கான ஸ்டிக்கர்கள்
menu
Mandai Valentine's Day
வாட்ஸ்அப்பில் எவ்வாறு சேர்ப்பது
தேவைகள்

WhatsApp

Sticker Maker


வழிமுறைகள்

- .wastickers கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்.
இங்கே கிளிக் செய்யவும்: Mandai Valentine's Day


- உடன் திறக்க 'Sticker Maker'.

- அழுத்தவும் 'எனது நூலகத்தில் சேர்'.

- அழுத்தவும் 'வாட்ஸ்அப்பில் சேர்'.

தகவல்
personmandaiwildlifereserve
insert_invitation05-03-2022

ஸ்டிக்கர்களில் சொற்றொடர்கள்:
You are my prime-mate!
My love for you will never tapir off!
We flamin-GO together 4 P
You make my heart soar!
We need each otter
My love for you will never tapir off!
Will you be mine-atee?