sticker.fan
WhatsAppக்கான ஸ்டிக்கர்கள்
menu
play_circle_outline 冰雪奇緣全螢幕 (Frozen)
வாட்ஸ்அப்பில் எவ்வாறு சேர்ப்பது
தேவைகள்

WhatsApp

Sticker Maker


வழிமுறைகள்

- .wastickers கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்.
இங்கே கிளிக் செய்யவும்: 冰雪奇緣全螢幕 (Frozen)


- உடன் திறக்க 'Sticker Maker'.

- அழுத்தவும் 'எனது நூலகத்தில் சேர்'.

- அழுத்தவும் 'வாட்ஸ்அப்பில் சேர்'.

தகவல்
personCOW.COW W【C.C】
insert_invitation12-07-2021